Контрольна робота 12

Варіант 1

1. Вибери серед поданих число, у якому всього 5072 десятки. Запиши це число й розклади його на розрядні доданки.
50 723 = 50 000 + 700 + 20 + 3.

2. Знайди значення виразу.
36 312 : 89 + (607 · 59 – 8179) = 28 042.
1) 36 312 : 89 = 408;
2) 607 · 59 = 35 813;
3) 35 813 – 8 179 = 27 643;
4) 408 + 27 643 = 28 042.

3. Виконай дії з іменованими числами.
376 ц – 23 кг = 37 600 кг – 23 кг = 37 577 кг = 375 ц 77 кг;
2 км 904 м : 44 = 2904 м : 44 = 66 м.

4. Добери і запиши три значення букви a, за яких нерівність буде правильною.
58 – a > 24;
58 – 24 = 34;
a = 10, 20, 30.

5. Зроби короткий запис задачі. Розв’яжи її.

1) 54 – 35 = 19 (д.) — читали вірші;
2) 19 + 7 = 26 (д.) — співали;
3) 35 – 26 = 9 (д.) — танцювали.
Відповідь: співали 26 дітей, танцювали 9 дітей, читали вірші 19 дітей.

6. 15 · 4 = 60 см;
Відповідь: периметр збільшиться на 60 см.

Варіант 2

1. Вибери серед поданих число, у якому всього 425 сотень. Запиши це число і розклади його на розрядні доданки.
42 545 = 40 000 + 2000 + 500 + 40 + 5.

2. Знайди значення виразу.
74 865 : 93 + (807 · 54 – 29 489) = 14 894;
1) 74 865 : 93 = 805;
2) 807 · 54 = 43 578;
3) 43 578 – 29 489 = 14 089;
805 + 14 089 = 14 894.

3. Виконай дії з іменованими числами.
5 т – 19 ц = 50 ц – 19 ц = 31 ц;
9 грн 18 к. : 34 к. = 918 к. : 34 к. = 27.

4. Добери і запиши три значення букви x, за яких нерівність буде правильною.
17 · x < 85;
85 : 17 = 5;
x = 2, 3, 4.

5. Зроби короткий запис задачі. Розв’яжи її.

1) 124 – 78 = 46 (г.) — було гладіолусів;
2) 46 + 9 = 54 (тр.) — було троянд;
3) 78 – 54 = 24 (ір.) — було ірисів.

6. 18 · 2 = 36 (см)
Відповідь: периметр зменшився на 36 см.


Коментарі

Всього коментарів: 0