Контрольна робота 2

Варіант 1

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 503 046?
Варіант Б

2. Від якого числа 3/5 дорівнює 75?
Варіант Б

3. Який вираз має таке саме значення, що й частка 836 : 4?
Варіант В

4. З’єднай лінією задачу з виразом, який є її розв’язанням.
У 7 однакових коробках лежить b олівців.
Скільки олівців у 6 таких самих коробках? → b : 7 · 6
Швидкість сокола b м/с, а орла — на 7 м/с більша.
Яку відстань подолає орел за 6 с? → (b + 7) · 6
Город має прямокутну форму. Його довжина 7 м, а ширина — b м. 1/6 площі городу засадили помідорами.
Яка площа городу відведена під помідори? → (7 · b) : 6

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
2) 26 · 8 – 13 · 5
1) 26 · 4 – 13 · 5
3) 26 · 11 – 13 · 5

6. Запиши вираз та знайди його значення.
Від добутку чисел 608 і 76 відняти частку чисел 27 812 і 68.
608 · 76 – 27 812 : 68 = 45 799;
608 · 76 = 46 208;
27 812 : 68 = 409;
46 208 – 409 = 45 799.

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
1) 3 + 4 = 7 (с.) — купили всього сувоїв атласу
2) 7 · 20 = 140 (м) — всього метрів атласу купили
3) 140 · 89 = 12 460 (грн) — всього грошей витратили
Відповідь: 12 460 грн.

Варіант 2

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 644 046?
Варіант В

2. Від якого числа 3/7 дорівнює 105?
Варіант А

3. Який вираз має таке саме значення, що й добуток 429 · 5?
Варіант В

4. З’єднай лінією задачу з виразом, який є її розв’язанням.
Швидкість — орла b км/год, а сокола — на 15 км/год більша.
Яку відстань подолає сокіл за 3 год? → (b + 15) · 3
У 3 однакових коробках лежить b олівців.
Скільки олівців у 15 таких самих коробках? → (b : 3) · 15
Довжина ділянки прямокутної форми — b м, а ширина — 3 м. 1/15 її площі засадили картоплею.
Яка площа ділянки, засадженої картоплею? → b · 3 : 15

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.
2) 136 : 17 + 34 · 8
1) 136 : 17 + 32 · 8
3) 136 : 17 + 36 · 8

6. Запиши вираз та знайди його значення.
До добутку чисел 307 і 49 додати частку чисел 18 113 і 59.
307 · 49 + 18 113 : 59 = 15 350
307 · 49 = 15 043
18 113 : 59 = 307
15 043 + 307 = 15 350

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
1) 4 + 7 = 11 (к.) — всього закупили коробок
2) 11 · 16 = 176 (м.) — всього було мотків
3) 176 · 90 = 15 840 (грн) — витратили на придбання пряжі
Відповідь: 15 840 грн.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0