Контрольна робота №1

ВАРІАНТ 1

1 У якому рядку числа розташовано в порядку зростання?
А 326 734, 362 374, 374 326

2 Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 70 000 + 800 + 4?
В 70 804

3 Скільки всього десятків у числі 597 039?
В 59 703

4 У якому виразі порядок дій позначено правильно?
Б 2940 + 60 · (7380 – 980)

5 Де зображено куб?
А

6 Автомобіль за 3 год проїхав 270 км. З якою швидкістю він рухався?
Б 90 км/год (270 : 3 = 90)

7 Яке порівняння істинне?
В 140 хв < 2 год 40 хв

8 Площа прямокутника — 72 см2. Довжина — 12 см. У скільки разів ширина прямокутника менша від його довжини?
1) 72 : 12 = 6 (см) — ширина прямокутника;
2) 12 : 6 = 2 (р) — у стільки раз ширина менша від довжини.
Відповідь: 2 рази.

9 Яке середнє арифметичне чисел 65, 75, 85 і 95?
(65 + 75 + 85 + 95) : 4 = 320 : 4 = 80.

10 Розв’яжи рівняння.
70 · x = 56 000;
x = 56 000 : 70;
x = 800.

11 Запиши вираз і знайди його значення.
Частку чисел 24 941 і 49 збільшити на добуток чисел 309 і 72.

24 941 : 49 + 309 · 72;
1) 24 941 : 49 = 509;
2) 309 · 72 = 22 248;
3) 509 + 22 248 = 22 757.

12 Розв’яжи задачу.
До першого магазину відправили 1265 кг цукрового піску, до другого — на 375 кг більше, а до третього — 2/5 того, що відправили до першого та другого магазинів разом. Скільки кілограмів цукрового піску відправили до третього магазину?

Розв’язання

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) — відправили до другого магазину;
2) 1265 + 1640 = 2905 (кг) — відправили до першого та другого магазину разом;
3) 2905 · 2 : 5 = 5810 : 5 = 1162 (кг) — відправили до третього магазину.
Відповідь: 1162 кг.

ВАРІАНТ 2

1 У якому рядку числа розташовано в порядку спадання?
А 443 735, 434 735, 434 537, 434 357

2 Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 900 000 + 6000 + 50?
В 906 050

3 Скільки всього сотень у числі 789 054?
В 7890

4 У якому виразі порядок дій позначено правильно?
А 50750 + 75 · (6903 – 5947)

5 Де зображено піраміду?
Б

6 Велосипедист, рухаючись зі швидкістю 12 км/год, був у дорозі 6 год. Яку відстань він подолав?
Б 72 км (12 · 6 = 72)

7 Яке порівняння істинне?
А 354 см = 35 дм 4 см

8 Площа прямокутника — 99 см2. Довжина — 11 см. На скільки довжина більша від його ширини?
1) 99 : 11 = 9 (см) — ширина прямокутника;
2) 11 – 9 = 2 (см) — на стільки довжина більша від ширини.
Відповідь: на 2 см.

9 Яке середнє арифметичне чисел 43, 64, 27 і 74?
(43 + 64 + 27 + 74) : 4 = 208 : 4 = 52.

10 Розв’яжи рівняння.
x : 700 = 900;
x = 900 · 700;
x = 630 000.

11 Запиши вираз і знайди його значення.
Добуток чисел 608 і 49 зменшити на частку чисел 5661 і 37.

608 · 49 – 5661 : 37;
1) 608 · 49 = 29 792;
2) 5661 : 37 = 153;
3) 29 792 – 153 = 29 639.

12 Розв’яжи задачу.
Першого дня ремонтна бригада перевірила 1286 м трамвайної колії, другого дня — на 178 м більше, а третього — 3/5 того, що перевірили першого і другого дня разом. Скільки метрів трамвайної колії ремонтна бригада перевірила третього дня?

Розв’язання

1) 1286 + 178 = 1464 (м) — перевірили другого дня;
2) 1286 + 1464 = 2750 (м) — перевірили першого і другого дня разом;
3) 2750 · 3 : 5 = 8250 : 5 = 1650 (м) — перевірили третього дня.
Відповідь: 1650 м.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0