Контрольна робота №2

ВАРІАНТ 1

1 Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч у записі числа 974 652?
В 7

2. Яке значення має вираз 1700 – 250 · 4 + 300?
Б 1000

3. У бібліотеці було 600 книг. Читачам видали 3/10 всіх книг. Скільки книг залишилось у бібліотеці?
В 420

4. Із чисел 270, 360, 540, 810, 630 вибери ті, які потрібно записати у клітинки, щоб нерівність стала істинною.
Б 270, 360

5. Яке число є розв’язком рівняння 7 · x = 6600 – 300?
Б 900

6. Скільки кілограмів становить 3/4 т?
Б 750 кг

7. Яку частину кола зафарбовано?
В 6/8

8. Периметр квадрата — 20 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.
1) 20 : 4 = 5 (см) — сторона квадрата;
2) 5 · 5 = 25 (см2) — площа квадрата.

Відповідь: 25 см2.

9. Вистава розпочалась о 17 годині та продовжувалась 2 год 15 хв. О котрій годині закінчилась вистава?
17 год + 2 год 15 хв = 19 год 15 хв.

10. Яке середнє арифметичне чисел 41, 42, 55, 82?
(41 + 42 + 55 + 82) : 4 = 55.

11. Запиши вирази і знайди їхні значення.
Частку чисел 800 і 40 збільшити на їхній добуток.
800 : 40 + 800 · 40 = 20 + 32 000 = 32 020.
Добуток чисел 900 і 30 зменшити на їхню частку.
900 · 30 – 900 : 30 = 27 000 – 30 = 26 970.
100 000 зменшити на 7/9 від 81 000.
100 000 – 81 000 · 7 : 9 = 100 000 – 9000 · 7 = 100 000 – 63 000 = 37 000.

12. Розв’яжи задачу.
У школі потрібно пофарбувати 3 однакові дошки. Ширина однієї дошки — 2 м, довжина — 4 м. Чи достатньо буде 3 банок фарби, по 2 кг у кожній, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв’язання

1) 2 · 4 = 8 (м2) — площа однієї дошки;
2) 3 · 8 = 24 (м2) — площа усіх дошок;
3) 24 · 250 = 6 000 (г) = 6 (кг) — фарби потрібно;
4) 3 · 2 = 6 (кг) — фарби є у наявності.

Відповідь: вистачить.

ВАРІАНТ 2

1. Яка цифра стоїть у розряді сотень тисяч у записі числа 594 738?
А 5

2. Яке значення має вираз 2600 – 800 · 2 + 500?
А 1500

3. У магазин привезли 900 м ситцю. 4/10 усього ситцю продали. Скільки метрів ситцю залишилося в магазині?
В 540

4. Із чисел 120, 240, 360, 540 вибери ті, які треба записати у клітинки, щоб нерівність 970 – ... : 6 < 920 була істинною.
А 540, 360

5. Яке число є розв’язком рівняння x · 9 = 760 + 50?
Б 90

6. Скільки кілограмів становить 2/5 т?
Б 400 кг

7. Яку частину фігури не зафарбовано?
В 3/8

8. Периметр квадрата — 28 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.
1) 28 : 4 = 7 (см) — сторона квадрата;
2) 7 · 7 = 49 (см2) — площа квадрата.
Відповідь: 49 см2.

9. Фільм тривав 1 год 25 хв і закінчився о 16 год 25 хв. О котрій годині розпочався фільм?
16 год 25 хв – 1 год 25 хв = 15 год.

10. Яке середнє арифметичне чисел 57, 29, 34, 48?
(57 + 29 + 34 + 48) : 4 = 168 : 4 = 42.

11. Запиши вирази і знайди їхні значення.
Добуток чисел 600 і 20 зменшити на їхню частку.
600 · 20 – 600 : 20 = 12 000 – 30 = 11 970;
Частку чисел 270 і 30 збільшити на їхній добуток.
270 : 30 + 270 · 30 = 9 + 8100 = 8109;
100 000 зменшити на 6/8 від 72 000.
100 000 – 72 000 · 6 : 8 = 100 000 – 9 000 · 6 = 100 000 – 54 000 = 46 000.

12. Розв’яжи задачу.
Чи достатньо 4 банок фарби, по 3 кг у кожній, для покриття підлоги в класі завдовжки 8 м, завширшки 6 м, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв’язання

1) 8 · 6 = 48 (м2) — площа підлоги;
2) 48 · 250 = 12 000 (г) = 12 (кг) — фарби потрібно;
3) 4 · 3 = 12 (кг) — фарби є у наявності.

Відповідь: вистачить.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0