Контрольна робота №4

ВАРІАНТ 1

1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків?
90 000 + 800 + 40 + 6
В 90 846

2. Як правильно записати дріб із чисельником 4 і знаменником 9?
Б 4/9

3. Скільки всього десятків у числі 348 056?
Б 34 805

4. Яке число треба збільшити в 40 разів, щоб одержати 36 000?
А 900

5. Маса торта дорівнює 800 г. Яка маса 2/4 торта?
А 400 г

6. Розв’язком якого рівняння є число 120?
Б 240 : x = 2

7. Значення виразу 280 : 4 · 10 – 250 : 5 · (4 · 2) дорівнює...
В 300

8. Яке середнє арифметичне чисел 49, 54, 77?
(49 + 54 + 77) : 3 = 60.

9. Яка площа квадрата зі стороною 8 см?  
8 · 8 = 64 см2.

10. Обчисли письмово.
Сума чисел 25 906 і 188 715.
25 906 + 188 715 = 214 621.
Різниця чисел 970 024 і 563 409.
970 024 – 563 409 = 406 615.
Добуток чисел 80 504 і 27.
80 504 · 27 = 2 173 608.
Частка чисел 622 592 і 608.
622 592 : 608 = 1024.

11. Розв’яжи задачу.
За течією річки катер за 4 год проплив 96 км, а проти течії за 6 год — 120 км. На скільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії?

Розв’язання

1) 96 : 4 = 24 (км/год) — швидкість катера за течією;
2) 120 : 6 = 20 (км/год) — швидкість катера проти течії;
3) 24 – 20 = 4 (км/год) — швидкість катера за течією більше.

Відповідь: на 4 км/год.

12. Добери потрібні цифри.

4 1 9 6 5     + 4 4 9 6
  4 7 7 6     7 5 9 1
  3 7 1 8 9     1 2 0 8 7

ВАРІАНТ 2

1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків?
100 000 + 7000 + 50 + 2
В 107 052

2. Як правильно записати дріб із чисельником 5 і знаменником 8?
В 5/8

3. Скільки всього сотень у числі 506 027?
 А 5060

4. Яке число треба збільшити в 50 разів, щоб одержати 1200?
Б 24

5. У супермаркет завезли 660 л соку. За день продали 4/6 усієїкількості соку. Скільки літрів соку продали в супермаркеті за день?  
А 440

6. Розв’язком якого рівняння є число 100?  
В 3400 : x = 34

7. Знайди значення виразу.
480 : 60 · 20 + 750 : 10 + (15 – 30)
В 685

8. Яке середнє арифметичне чисел 46, 65, 69?
(46 + 65 + 69) : 3 = 60.

9. Яка площа квадрата зі стороною 7 см?
7 · 7 = 49 см2.

10. Обчисли письмово.
Сума чисел 37 053 і 276 948.
37 053 + 276 948 = 314 001;
Різниця чисел 850 203 і 349 567.
850 203 – 349 567 = 500 636;
Добуток чисел 20 608 і 34.
20 608 · 34 = 700 672;
Частка чисел 488 430 і 405.
488 430 : 405 = 1206.

11. Розв’яжи задачу.
Відстань 232 км мотоцикліст проїхав за 4 год. За скільки годин він проїде 92 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Розв’язання

1) 232 : 4 = 58 (км/год) — початкова швидкість мотоцикліста;
2) 58 – 12 = 46 (км/год) — зменешена швидкість;
3) 92 : 46 = 2 (год) — потрібний час.

Відповідь: за 2 години.

12. Добери потрібні цифри.

+ 4 9 9 0 5     2 3 2 3
3 4 2 7 6     1 1 4 8
  8 4 1 8 1       1 1 7 5

ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0