Контрольна робота №5

ВАРІАНТ 1

1. Як правильно записати число: двадцять сім одиниць II класу і сім одиниць І класу?
А 27 007

2. Яке число слідує за числом тридцять сім тисяч двісті дев’ятнадцять?
Б 37 220

3. Яку одиницю вимірювання маси потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 7000 г = 7... була істинною?
В кг

4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?  
Б, В.

5. У класній бібліотеці 48 книжок з оповіданнями. Це 2/6 усієї кількості книжок. Скільки всього книжок у бібліотеці?
Б 144

6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 7200 > 2400 змінився на знак рівності?
Б від 7200 відняти 4200, а до 2400 додати 600

7. Які геометричні фігури належать до просторових?
Б куб, куля

8. Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди площу цього квадрата.  
16 : 4 = 4 см — сторона квадрата. 4 · 4 = 16 см2 — площа квадрата.

9. Експедиція в гори тривала 26 діб і закінчилася 4 вересня опівдні. Визнач дату початку експедиції.
9 вересня опівдні.

10. Знайди частку й остачу.
79 121 : 8 = 9890 (ост. 1);
123 457 : 4  = 30 864 (ост. 1).

11. Склади й запиши умову задачі за виразом 2048 - 2048 : 8.  
У неділю кінотеатр продав 2048 квитків, а у понеділок — у 8 разів менше. На скільки більше квитків було продано у неділю, ніж у понеділок?

12. Розв’яжи задачу.
Івасик перші чотири дні читав по 57 сторінок книжки за день, а наступні 3 дні — по 48 сторінок. Скільки всього сторінок прочитав хлопчик?

Розв’язання

1) 4 · 57 = 228 (стор.) — прочитав Івасик за перші чотири дні;
2) 3 · 48 = 144 (стор.) — прочитав Івасик за наступні три дні;
3) 228 + 144 = 372 (стор.) — прочитав Івасик всього.

Відповідь: 372 сторінки.

 ВАРІАНТ 2

1. Як правильно записати число дванадцять одиниць II класу і двадцять шість одиниць І класу?
А 12 026

2. Яке число слідує за числом сорок вісім тисяч сто дев’ятнадцять?
В 48 120

3. Яку одиницю вимірювання довжини потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 80 м = 800 ... була істинною?
А дм

4 У якому виразі порядок дій позначено правильно?
А, В.

5. Овочевий магазин продав за день 70 кг яблук, що становило 5/7 маси фруктів у магазині. Яка маса всіх фруктів у магазині?
В 98

6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 1600 < 9600 змінився на знак рівності?
А до 1600 додати 400, а від 9600 відняти 7600

7. Які геометричні фігури належать до плоских?
В трикутник, прямокутник

8. Периметр квадрата — 20 м. Знайди площу цього квадрата.
20 : 4 = 5 см — сторона квадрата. 5 · 5 = 25 см2 — площа квадрата.

9. Екскурсія розпочалася 27 квітня і тривала 14 діб. Визнач дату закінчення екскурсії.
11 травня.

10. Знайди частку й остачу.
16 727 : 8 = 2090 (ост. 7);
970 295 : 9 = 107 810 (ост. 5).

11. Склади й запиши умову задачі за виразом 20 745 : 9 + 20 745.
У суботу паром перевіз 20 745 пасажирів, а у неділю — у 9 разів менше. Скільки всього пасажирів перевіз паром за вихідні?

12. Розв’яжи задачу.
Від кожної з 8 корів надоїли за день по 15 л молока, а від кожної із 4 корів — по 17 л. Скільки всього літрів молока надоїли?

Розв’язання

1) 8 · 15 = 120 (л) — надоїли від першої пари корів;
2) 4 · 17 = 68 (л) — надоїли від другої пари корів;
3) 120 + 68 = 188 (л) — надоїли всього.

Відповідь: 188 літрів. 


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0