Контрольна робота №6

ВАРІАНТ 1

1. Як записати число дванадцять, використовуючи римську нумерацію?  
Б ХІІ

2. Яке із чисел найбільше?  
А 8963  

3. Скільки цифр буде в записі частки виразу 176 274 : 63?  
Б 4

4. Чому дорівнює значення виразу? Добуток чисел 1600 і 2 зменш на 200.  
Б 3000

5. Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий в 11 разів менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.  
А 891 (99 · 9)

6. Чому дорівнює сума 1/6 від 2 дм 4 см і 36 см?
В 4 дм

7. Яка геометрична фігура об’ємна?
В куля  

8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність 48 : ... < 72 : ... була істинною?
1, 2, 3, 4, 6, 8.

9. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 18 см2, а периметр — 22 см.
Дану площу мають прямокутники зі сторонами 1 і 18 см, 2 і 9 см, 3 і 6 см. З цього переліку даному периметру відповідає 2 і 9 см. Отже, потрібно побудувати прямокутник зі сторонами 2 і 9 см.

10. Склади й запиши план розв’язання задачі.
Протягом 4 днів у бібліотеці видавали по 325 книжок щоденно, потім було видано 1470 книжок. Скільки книг залишилось у бібліотеці, якщо книжковий фонд складає 6000 книг?

1) Обчислити скільки книжок видали за 4 дні;
2) додати до цієї кількості ще 1470 книжок, виданих потім;
3) Від загальної кількості книжок (6000) відняти кількість, обчислену у п. 2.

11. На скільки 1/8 від числа 66 152 більша за 1/6 від числа 4584?
1) 66 152 : 8 = 8269;
2) 4584 : 6 = 764;
3) 8269 – 764 = 7505.

12. Порівняй (>, <, =).
3 год 18 хв і 25 хв · 3 + 2 год 56 хв;

1) 25 хв · 3 = 75 хв = 1 год 15 хв;
2) 1 год 15 хв + 2 год 56 хв = 3 год 71 хв = 4 год 11 хв.
3) 3 год 18 хв < 4 год 11 хв, отже 3 год 18 хв < 25 хв · 3 + 2 год 56 хв.

ВАРІАНТ 2

1. Як записати число п’ятнадцять, використовуючи римську нумерацію?
В XV

2. Яке з чисел найбільше?
А 6954

3. Скільки цифр буде в записі частки виразу 427 735 : 7?
Б 5

4. Чому дорівнює значення виразу?
Частку чисел 1400 і 7 зменш на 100.
В 100

5. Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий у 33 рази менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.
Б 297 (99 · 3)

6. Чому дорівнює різниця 80 см і 1/3 від 90 см?
В 50 см

7. Яка геометрична фігура об’ємна?
Б конус

8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність 56 : ... > 28 : ... була істинною?
1, 2, 4, 7.

9. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 16 см2, а периметр — 20 см.
Дану площу мають прямокутники зі сторонами 1 і 16 см та 2 і 8 см. Даному периметру відповідає 2 і 8 см. Отже, потрібно побудувати прямокутник зі сторонами 2 і 8 см.

10. Склади й запиши план розв’язання задачі.
У дитячому залі міської бібліотеки 9 стелажів, по 315 книг на кожному, і 6 стелажів, по 240 книг на кожному. А в залі для дорослих книг на 2035 більше, ніж у залі для дітей. Скільки всього книг у міській бібліотеці?

1) обчислюємо, скільки книжок на 9 стелажах;
2) обчислюємо, скільки книжок на 6 стелажах;
3) обчислюємо, скільки всього книжок у дитячому залі;
4) до обчисленої кількості додаємо кількість книжок у дорослому залі і отримуємо загальну кількість книг.

11. На скільки 1/7 від числа 58 534 більша за 1/5 від числа 4285?
1) 58 534 : 7 = 8362;
2) 4285 : 5 = 857;
3) 8362 – 857 = 7505.

12. Порівняй (>, <, =).
4 хв 10 с і 15 с · 5 + 24 с

1) 4 хв 10 с = 240 + 10 = 250 с;
2) 15 с · 5 + 24 = 75 + 24 = 99 с;
250 с > 99 с, отже, 4 хв 10 с > 15 с · 5 + 24 с


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0