Контрольна робота №7

ВАРІАНТ 1

1. У якому рядку числа розташовано в порядку спадання?
В 292 306, 90 504, 18 996, 8975

2. Яке число є розв’язком нерівності 9 · a > 720?
В 90

3. Скільки хвилин у 12 год 17 хв?
Б 737 хв

4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 7050 : 100?
Б 70 (ост. 50)

5. Мотоцикл рухається зі швидкістю 65 км/год. Яку відстань він подолає за 5 год?
В 325 км

6. Яке число є розв’язком рівняння x · 4 = 204?
А 51

7. Поїздка розпочалася о 8 год 45 хв і закінчилась об 11 год 10 хв. Скільки часу тривала поїздка?
Б 2 год 25 хв

8. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Знайди 2/3 цього відрізка. Накресли його.
12 · 2 : 3 = 4 · 2 = 8 см.

9. Знайди значення виразу.
29 · 23 – 940 : 20 = 620.
1) 29 · 23 = 667;
2) 940 : 20 = 47;
3) 667 – 47 = 620.

10. Розв’яжи задачу.
У парку посадили 684 дерева. Четверту частину становили клени, шосту частину всіх дерев — берези, а решту дерев — каштани. Скільки посадили каштанів?

Розв’язання

1) 684 : 4 = 171 (дер.) — клени;
2) 684 : 6 = 114 (дер.) — берези;
3) 171 + 114 = 285 (дер.) — клени і берези разом;
4) 684 – 285 = 399 (дер.) — каштани.

Відповідь: 399 каштанів.

11. Обчисли.
8 м 56 см + (34 м – 17 м 5 см) = 25 м 51 см.
1) 34 м – 17 м 5 см = 16 м 95 см;
2) 8 м 56 см + 16 м 95 см = 24 м 151 см = 25 м 51 см.

12. Порівняй вирази (>, <, =).
9706 + 9706 + 9706 > 9706 · 2;
4050 · 5 > 4050 · 3 + 4050.

ВАРІАНТ 2

1. У якому рядку числа розташовано в порядку зростання?
Б 4956, 70 956, 159 790, 299 800

2. Яке число є розв’язком нерівності 460 < a · 8?
В 40

3. Скільки хвилин у 18 год 12 хв?
А 1092 хв

4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 46 070 : 100?
Б 460 (ост. 70)

5. Автомобіль рухається зі швидкістю 78 км/год. Яку відстань він подолає за 6 год?
А 468 км

6. Яке число є розв’язком рівняння x : 6 = 120?
В 720

7. Екскурсія розпочалась о 9 год 15 хв і закінчилась о 13 год 45 хв. Скільки часу тривала екскурсія?
В 4 год 30 хв

8. Накресли відрізок 10 см. Знайди 3/5 цього відрізка. Накресли його.
10 · 3 : 5 = 6 см.

9. Знайди значення виразу.
28 · 32 – 713 : 31 = 873.
1) 28 · 32 = 896;
2) 713 : 31 = 23;
3) 896 – 23 = 873.

10. Розв’яжи задачу.
У першій бочці — 248 л води, у другій — у 2 рази більше. Четверту частину всієї води використали для поливу саду. Скільки літрів води залишилось у бочках?

Розв’язання

1) 248 · 2 = 496 (л) — у другій бочці;
2) 496 + 248 = 744 (л) — води усього;
3) 744 : 4 = 186 (л) — використали для поливу;
4) 744 – 186 = 558 (л) — залишилось.

Відповідь: 558 літрів.

11. Обчисли.
14 кг 50 г – (8 кг – 3 кг 240 г) = 9 кг 290 г.
1) 8 кг – 3 кг 240 г = 4 кг 760 г;
2) 14 кг 50 г – 4 кг 760 г = 14 050 г – 4760 г = 9290 г = 9 кг 290 г.

12. Порівняй вирази (>, <, =).
9700 · 6 > 6 · 9070
3960 · 9 – 3960 = 3960 · 8.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0