Номер 112

Запишіть числовий вираз та обчисліть його значення:
1) сума числа 152 та добутку чисел 45 і 21;
2) різниця суми чисел 245 і 197 та числа 45;
3) добуток суми чисел 452 і 148 та числа 12;
4) частка числа 625 та різниці чисел 100 і 75.

1) 152 + 45 · 21 = 152 + 945 = 1097;
2) (245 + 197) – 45 = 442 – 45 = 397;
3) (452 + 148) · 12 = 600 · 12 = 7200;
4) 625 : (100 – 75) = 625 : 25 = 25.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0