Номер 113

Запишіть числовий вираз та обчисліть його значення:
1) сума добутку чисел 28 і 15 та числа 120;
2) добуток числа 35 та різниці чисел 506 і 468.

1) 28 · 15 + 120 = 420 + 120 = 540;
2) 35 · (506 – 468) = 35 · 38 = 1330.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0