Номер 114

Складіть числовий вираз для розв’язування задачі та знайдіть його значення.
Довжина відрізка AB дорівнює 15 см. Довжина відрізка CD у 3 рази менша від довжини відрізка AB. Знайдіть довжину відрізка MN, якщо вона дорівнює різниці довжин відрізків AB і CD.

Розв’язання

MN = AB – CD = 15 – 15 : 3 = 15 – 5 = 10 (см).
Відповідь: довжина відрізка MN дорівнює 10 см.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0