Номер 127

Запишіть будь-який числовий вираз, для обчислення значення якого необхідно послідовно виконати дії:
1) додавання, множення і віднімання;
2) множення, додавання, ділення і віднімання.

1) (4 + 6) · 2 – 15 = 10 · 2 – 15 = 20 – 15 = 5;
2) (2 · 10 + 8) : 7 – 4 = (20 + 8) : 7 – 4 = 28 : 7 – 4 = 4 – 4 = 0.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0