Номер 1585

Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 6. Знайдіть ці числа, якщо перше з них у 2,5 раза, а друге — у 1,5 раза більші за третє.

Нехай трете число дорівнює x, тоді перше число дорівнює 2,5x, а друге — 1,5x.
Складаємо рівняння:
(2,5x + 1,5x + x) : 3 = 6;
5= 6 · 3;
5= 18;
x = 18 : 5;
x = 3,6.
Отже, третє число дорівнює 3,6, перше число — 2,5 · 3,6 = 9, а друге число — 1,5 · 3,6 = 5,4.

Відповідь: шукані числа — 9, 5,4 і 3,6.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0