Номер 244

Довжина відрізка AB дорівнює 43 м 24 см. Відрізок CD довший за відрізок AB на 56 м 76 см і коротший від відрізка MN на 5 м 23 см. Знайдіть суму довжин відрізків AB, CD і MN.

1) 43 м 24 см + 56 м 76 см = 99 м 100 см = 100 м — довжина відрізка CD.
2) 100 м + 5 м 23 см = 105 м 23 см — довжина відрізка MN.
3) 43 м 24 см + 100 м + 105 м 23 см = 248 м 47 см — сума довжин усіх трьох відрізків.

Відповідь: сума довжин відрізків АВ, СД М№ дорівнює 248 м 47 см.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0