Номер 281

Поставте знак «<», «>», або «=» між числовими виразами:

1) 153 241 + 22 005 > 45 996 – 10 925:
2) 42 020 504 – 3 541 039 > 5 098 743 – 475 067.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0