Номер 567

Складіть та розв’яжіть рівняння:
1) різниця потроєного числа y і числа 41 дорівнює 64;
2) сума чисел 9 і x у 5 разів менша від числа 80;
3) частка суми чисел y і 10 та числа 4 дорівнює 16;
4) різниця потроєного числа x і числа 17 дорівнює 10.

1) 3y – 41 = 64;
3y = 64 + 41;
3y = 105;
y = 105 : 3;
y = 35;

2) (9 + x) · 5 = 80;
9 + x = 80 : 5;
9 + x = 16;
x = 16 – 9;
x = 7;

3) (y + 10) : 4 = 16;
y + 10 = 16 · 4;
y + 10 = 64;
y = 64 – 10;
y = 54;

4) 3x – 17 = 10;
3x = 10 + 17;
3x = 27;
x = 27 : 3;
x = 9.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0