Номер 734

Периметр прямокутника дорівнює 126 м. Знайдіть його площу, якщо ширина прямокутника у 6 разів більша за його довжину.

Нехай довжина прямокутника — x м, тоді його ширина — 6x м.
Складаємо рівняння:
2x + 2 · 6x = 126;
2x + 12x = 126;
14x = 126;
= 126 : 14;
x = 9.
Отже, довжина прямокутника дорівнює 9 м, а ширина — 6 · 9 м = 54 м.
Тоді площа прямокутника дорівнює S = 9 м · 54 м = 486 м2.

ВідповідьS = 486 м2.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0