Номер 735

Периметр прямокутника дорівнює 312 см. Знайдіть його площу, якщо одна сторона прямокутника в 11 разів менша від іншої сторони.

Нехай одна сторона прямокутника — x см, тоді інша його сторона — 11x см.
Складаємо рівняння:
2x + 2 · 11x = 312;
2x + 22x = 312;
24x = 312;
x = 312 : 24;
x = 13.
Отже, одна сторона прямокутника дорівнює 13 см, а інша сторона — 11 · 13 см = 143 см.
Тоді площа прямокутника дорівнює S = 13 см · 143 см = 1859 см2.

Відповідь: 1859 см2.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0