Номер 740

Площа квадрата дорівнює 36 дм2. Кожну сторону квадрата збільшили на 2 дм. Знайдіть площу нового квадрата.
1) S = a2 = 36 дм2, a = 6 дм — сторона початкового квадрата.
2) 6 + 2 = 8 (дм) — сторона нового квадрата.
3) S = 8 · 8 = 64 (дм2) — площа нового квадрата.

Відповідь: площа нового квадрата — 64 дм2.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0