Номер 771

Сума довжин ребер прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 дорівнює 80 м.
Знайдіть довжини його ребер, якщо у нього один із вимірів на 3 см більший за другий і на 20 см менший від третього.

Сума довжин ребер a, b і c дорівнює 80 м : 4 = 20 м = 2000 см.
Нехай вимір a дорівнює x см, тоді вимір b — (x – 3) см, а вимір c — (x + 20) см.
Складаємо рівняння:
x + (x – 3) + (x + 20) = 2000;
3x + 17 = 2000;
3x = 2000 – 17;
3x = 1983;
x = 1983 : 3;
x = 661.
Отже, вимір a дорівнює 661 см, вимір b — 661 см – 3 см = 658 см, вимір c — 661 см + 20 см = 681 см.

Відповідь: ребра прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 661 см, 658 см і 681 см.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0