Номер 773

Обчисліть суму площ усіх граней куба, якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 144 см.
1) 144 : 12 = 12 (см) — довжина ребра куба.
2) S = 6a2 = 6 · 122 = 864 (см2) — сума площ усіх граней куба.

Відповідь: сума площ усіх граней куба дорівнює 864 см2.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0