Вправа 77

Перепишіть прислів’я, на м ісці крапок уставляючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі застарілі слова. До історизмів чи архаїзмів вони належать? Поясніть.
1. Не міряй всіх на свій аршин.
2. Молодому тепліше в сорочці, як старому в каптані.
3. Козакові без ратища, як дівчині без намиста.
4. Найкраща хата крита, а свита шита.
5. Причепився, як пан за подушне.
6. Кутя — на покуття, а узвар — на базар.


Коментарі

Всього коментарів: 0