Вправа 85

Прочитайте слова та словосполучення, що належать до книжної лексики.
Запишіть їх у такій послідовності: 1) суспільно-політична лексика; 2) наукова лексика; 3) оф іційно-ділова лексика.

1) Суспільно політична лексика: малий і середній бізнес, суспільні інтереси, приватизація, політична партія;
2) наукова лексика: синоніми, молекула, прямий кут, обмін речовин, рівняння, дзвінкий приголосний, присудок;
3) офіційно-ділова лексика: довідка, розпорядження, оголошення, протокол, договір, постанова.


Коментарі

Всього коментарів: 0