Вправа 94

Подані терміни запишіть у такій послідовності: 1) такі, що стосуються науки і техніки; 2) ті, що стосуються мистецтва.
1) прикметник, клітина, корінь слова, історизм, електрон, множення, граматична основа.
2) кіносценарій, тенор, партитура, прем’єра, сольфеджіо, кордебалет, мізансцена.


Коментарі

Всього коментарів: 0