Вправа 103

Запишіть на місці пропусків подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Прочитайте вірш уголос з правильною інтонацією.

Пробач

Пробач, мій дню , що був похмурим,

Пробач, мій рух, що кволим був,

Пробач, любове, що в зажурі

Твоє ім’я на мить забув.

Пробач мені, серпневий степе ,

Бо завинив, здається, знов

І на побачення до тебе

Я не збирався, не прийшов.

Пробач мені, далекий друже,

Що згадку затягли дими,

Хоч у свої серця байдужість

Не смієм поселяти ми.

Пробач мені, дитинства хато,

Що не озвавсь на тихий плач...

Стою німий і винуватий,

Зігнутий зболеним «пробач».


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0