Вправа 2

Прочитайте текст уголос, чітко вимовляючи слова. Випишіть виділені слова, поясніть підкреслені орфограми.

Стривожені, скаламутивши, спершу — на письмі перед буквами к, п, т, ф, х префікс з- передаємо відповідно до вимови буквою с. Перед усіма іншими приголосними префікс з- передаємо на письмі буквою з.

Стривожені — буква и пишеться у сполученнях -ри-, -ли- між приголосними у відкритих ненаголошених складах.

Розганяючипрефікси роз-, без- завжди пишемо з буквою з.

Заметушилисяу деяких словах написання літер не можна перевірити. Тоді звертаємося до орфографічного словника.

Відображенням’які і напівпом’якшені приголосні [д ], [т ], [з] , [с ], [ц], [л]  [н ], [ж’], [ч’], [ш’] подовжуються, якщо стоять між голосними.

Крильми — крила, нешироке — широко, озеро — озера, верхівками – верх — написання букв на позначення ненаголошених [е], [и] в коренях слів можна перевірити наголосом. Для цього потрібно змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний [е] або [и] став наголошеним.

Берега, зелений, деревамиякщо написання сумнівного голосного не можна перевірити наголосом, то користуємося таким правилом: пишемо букву е: у сполуках -ере-, -еле-.

Низькознак м’якшення завжди пишемо у суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0