Вправа 39

Уставте пропущену букву с, ц або з. Поясніть написання.

Козак — козацький, турок — турецький, Кривий Ріг — криворізький, Великий Бурлук — великобурлуцький, француз — французький, Сиваш — сиваський, Петербург — петербурзький, Прага — празький, казах — казахський, кріпак — кріпацький, кріпацтво, студент — студентство, пасічник — пасічництво, боягуз — боягузтво.

При творенні прикметників від іменникових основ, які закінчуються на [г], [ж], [з]; [к], [ч], Іц]; [х], [ш], [с], за допомогою суфікса -ськ(ий) та іменників за допомогою суфікса — ств(о) відбувається зміна приголосних, яка передається і на письмі. г, ж, з + -ськ- = -зьк-; к, ч, ц + -ськ- = -цьк-; х, ш, с + -ськ- = -ськ-; г, ж, з + -ств(о)- = -зтв(о)-;к, ч, ц + -ств(о)- = -цтв; х, ш, с + -ств(о)-.

Винятки: казахський, тюркський, баскський, меккський, нью-йоркський


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0