Вправа 58

Підкресліть букву (малу чи велику), яку треба писати в словах.

1.Пес ,р)ябко, галактика (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, вогонь (П,п)рометея, (К,карпатські гори, (К,к)иївські будинки, річка (С,с)іверський (Д,д)онець, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (З,запорозька (С,с)іч, (П,п)ечерська (Л,л)авра, (М,м)узейний (П,п)ровулок, (К,конституція України, (Д,д)ень (У,у)чителя, епоха (В,відродження, (П,президент України, (В,в)ерховна (Р,р)ада України, (Р,р)іздво (Х,х)ристове, (П,п)івнічний (П,п)олюс.

2.Острів (Н,н)ова (Г,г)вінея, (К,к)римський півострів, (П,північний (Л,л)ьодовитий океан, (Ш,ш)ацькі озера, (С,Слобожанщина, (Д,д)ень (П,п)еремоги, (С,с)ин (Б,б)ожий, (Б,б)іблія, (В,в)інниччина, ,р)осійська (Ф,ф)едерація, (К,к)абінет (М,міністрів України, (0,о)стромирове євангеліє, (С,софійський (С,с)обор.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0