Номер 276

Подайте у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду вираз.
1) 4a10 = 22 · (a5)2 = (2a5)2;
2) 36a8b2 = 62 · (a4)2 · b2 = (6a4b)2;
3) 0,16a14b16 = 0,42 · (a7)2 · (b8)2 = (0,4a7b8)2;
4) 289a20b30c40 = 172 · (a10)2 · (b15)2 · (c20)2 = (17a10b15c20)2.

 


Коментарі

Всього коментарів: 0