Номер 356

На рисунку 242 зображено дуже складну замкнену ламану. Вона обмежує певну частину площини (многокутник). На рисунку позначають довільну точку. Як найшвидше визначити, належить ця точка многокутнику чи ні?

Позначаємо довільну точку. Проведемо промінь з початком у даній точці до будь-якої зовнішньої сторони. Далі обчислюєм скільки разів промінь перетинає ламану. Якщо кількість точок перетину парна, то точка не належить многокутнику, якщо непарна — то належить.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0