Номер 579

1) Побудуємо △ABC: ∠C = 90°, AB = 2AC. Тоді ∠B = 30°.

2) Побудуємо △АВС: ∠C = 90°, AC = CB. Тоді ∠A = ∠B = 45°.
Побудуємо бісектрису BKB.
ABK = ∠KBC = 45° : 2 = 22°30´.

3) Побудуємо △АВС: ∠C = 90°, AB = 2AC. Тоді ∠В = 30°.
Побудуємо бісектрису BKB.
ABK = ∠KBC = 30° : 2 = 15°.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0