Вправа 12

Прочитайте. Лексично значення виділеного слова з'ясуйте за Тлумачним словничком. Доведіть, що висловлення є текстом.

Багатоетнічний — багато національностей.
Під етнографічною групою розуміють певну групу людей, що належить до конкретного етносу. Вона зберігає традиційні елементи побутової культури, діалектні відмінності в мові і складає історико-культурну спільність. Традиційно-побутові особливості етнографічних груп виявляються в одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, народній музиці та декоративно-прикладному мистецтві:


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0