Вправа 136

Визначте особу й число дієслів. Перспишіть їх та передайте звукописом. Вимовте відповідно до правил української орфоепії. Укажіть голосні звуки, які вимовляються нечітко.

Можеш — 2 ос., одн. [м ó ж еи ш].
Любиш — 2 ос., одн. [л' ý б ие ш].
Читаєш — 2 ос., одн. [ч ие т á й е ш].
Живемо — 1 ос., мн. [ж ие в еи м ó].
Сидимо — 1 ос., мн. [с ие д ие м ó].
Стоїмо — 1 ос,, мн. [с т о й і м ó].
Борються — 3 ос., мн. [б ó р' у ц': а].
Змагаєшся — 2 ос., одн. [з м а г á й е с': а].


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0