Вправа 20

Перепишіть козацькі прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Підкресліть у реченнях однорідні члени.

У бою козак береже не життя, а честь. Козак бореться не силою, а вмінням. Обережний козак десь перескоче, а десь перелізе. Козак себе славить не слів пилюкою, а конем і шаблюкою. Козак сам не з’їсть, а коня нагодує. Війна людей їсть, а кров’ю запиває. Козакові небагато треба: степу, хліба та неба.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0