Вправа 258

Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі дієприкметники.
Чужа сторона тугою зорана, сльозами засіяна.
Поділене горе — то півгоря.
Розворушене багаття краще палає.
Лише підігріта капуста добра.
Забажалося печеного льоду.
У скаламученій воді рибу ловлять.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0