Вправа 493

Прочитайте. Визначте сполучники сурядності та підрядності. Поясніть розділові знаки між частинами складних речень.

Сурядні: і, а, то, то, чи то, чи то.
Підрядні: щоб, як.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0