Вправа 67

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть прислів’я, визначте й підкресліть у кожному з них граматичні основи. Якими членами речення є дієслова?

Материна молитва з дна моря підіймає. У дитини болить пальчик, а в матері пече серце (скл.). Матір тішить не хліб, а добре слово дитини (ускл. однор. чл. реч.). Грубе слово від дітей глибоко ранить і не гоїться (ускл. однор. чл. реч.). У матері серце болить, як чужі діти плачуть (скл.). До батька чемно вітайся, а матері низько вклоняйся (скл.). Дівчата шиють і співають, а мати поре і плаче (скл. реч., в якому прості реч. ускладнені однорідними членами).


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0