Вправа 115

І. Запишіть прислів’я, замінюючи подані в дужках дієслова відповідною особовою формою теперішнього чи майбутнього часу. Підкресліть орфограми в особових закінченнях дієслів. Поясніть значення прислів’їв.  
І каші ми не хочемо, і по воду не підемо.
Кожний цвіт на своїй стежині тримається.
Від своєї тіні не сховаєшся.
Кожен звір своєї стежини тримається.
Думай не думай, а вище себе не плигнеш.


Коментарі

Всього коментарів: 0