Вправа 202

І. Спишіть словосполучення, утворюючи від інфінітивів, поданих у дужках, активні дієприкметники минулого часу та узгоджуючи їх з іменниками.
Вигоріла трава; замерзла річка; позеленіла вода; прив’яле огудиння; розквітлі дерева; присохла гілка, схудле дитя.


Коментарі

Всього коментарів: 0