Вправа 254

Спишіть сполучення слів, замінюючи в них пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то. Складіть і запишіть із двома утвореними
словосполученнями (на вибір) речення. Підкресліть члени речення.

Скошено траву. Збудовано гараж, зорано поле, розказано вірш, напрасовано сорочку, прокладено дороги, виголошено звернення.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0