Вправа 29

Визначте частини мови виділених слів. Що означають ці частини мови, на які питання відповідають, які морфологічні ознаки їм властиві? Зробіть висновок, чим дієслово відрізняється від інших частин мови.

Лунає спів (ім.). Співучий (дієприкм.) птах. Співає (дієсл.) соловейко.


Коментарі

Всього коментарів: 0