Вправа 547

І. Спишіть речення. Підкресліть вигуки, вжиті в значенні самостійних частин мови, як члени речення.
1. Не кричи «ау», доки не вийшов з лісу.
2. «Ай» казати не поспішай.
3. У роботі «ох!», а їсть за трьох.
4. Твоє журливе «ку-ку» спливало, як сльози по плакучій березі, і змивало утому.
5. Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм «кру-кру»: — Чуєш, брате мій, товаришу мій? Відлітаємо!
6. І от я на перелазі. Стою. Серце тьох-тьох-тьох.

II. Визначте члени речення й частини мови в першому реченні.
Не (част.) кричи (дієсл.) «ау» (вигук), доки (присл.) не (частка) вийшов (дієсл.) з (прийм.) лісу (ім.).


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0