Вправа 561

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть із тексту по два приклади кожної частини мови. Поясніть роль кожної з них у тексті.

Іменники: монастир, історія.
Прикметники: найдивовижніший, чернігівський.
Числівники: тисяча шістдесят дев'ятому, триста п'ятнадцять.
Займенники: його, ним.
Дієслова: покладено, перетворилися.
Прислівники: поступово, чимало.
Прийменники: з, в.
Сполучники: та, якими.
Частки: лише, ж.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0