Вправа 577

І. Відновіть уривок з вірша, замінюючи подані в дужках інфінітиви формами дієслів умовного, наказового чи дійсного способу. Зверніть увагу, що в уривку використано дієслова всіх трьох способів.

II. Запишіть відновлений текст. Підкресліть дієслова як члени речення.

Не сумуйте, старенькі, не треба,
Не тримайте на серці жалі.
Я до ніг прихилю Вам небо,
Щоб Вам легше жилось на землі.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0