Вправа 96

І. Утворіть від кожного інфінітива й запишіть паралельні форми дієслів минулого часу у формі чоловічого роду однини. Яка з паралельних форм є уживанішою?

Одягнути — одягнув, одяг.
Пожовкнути — пожовкнув, пожовк.
Мерзнути — мерз, мерзнув.
Бліднути — бліднув, блід.
Тиснути — тиснув, тис.
Щезнути — щез, щезнув.
Гаснути — гаснув, гас.
Замовкнути — замовк, замовкнув.


Коментарі

Всього коментарів: 0