Варіант 1

1. Кулясті за формою бактерії називають:
А коками;

2. Цибулину мають:
В лілія, нарцис, підсніжник;

3. До морських вільноживучих саркодових, з черепашок яких утворились, наприклад, крейда та вапняки, належать:
А форамініфери;

4. Проаналізуйте твердження щодо риб, зображених на рисунку, й виберіть правильне:
В усі дихають за допомогою зябер;

5. Проаналізуйте твердження щодо зображених об’єктів і укажіть помилкове:
А цифрою «1» позначено підшлункову залозу;

6. На межі легеневої артерії та правого шлуночка розташований:
Г півмісяцевий клапан.

7. Визначте, скільки адєнінових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому є 20 гуанінових нуклеотидів, що становить 20 % від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті ДНК:
Б 30;

8. Під час біосинтезу білка в клітинах еукаріотів відбувається:
Г спочатку транскрипція у ядрі, а потім трансляція — у цитоплазмі.

9. Колоїдну систему клітини, у якій розташовані органели та включення, називають:
В гіалоплазмою;

10. У пресинтетичний період інтерфази відбувається:
В синтез білків-ферментів, АТФ і РНК;

11. Ген чорного забарвленім ВРХ домінує над геном рудого забарвлення. Схрестили чорного гомозиготного бугая з рудими коровами. Визначте, яке потомство отримають від схрещування гібридів першого покоління між собою:
А 100 % — чорні телята.

12. Види мутацій за змінами генетичного матеріалу бувають:
В генні, геномні, хромосомні;

13. Укажіть рослини-паразити:
2 повитиця;
3 петрів хрест;

14. Укажіть типи клітин тіла прісноводної гідри:
1 жалка клітина;
3 шкірно-м’язова клітина;
4 нервова клітина;
5 залозиста клітина;

15. Укажіть ознаки, які характеризують підшлункову залозу:
1 травна залоза;
2 виробляє підшлунковий сік;
4 залоза змішаної секреції;
5 виробляє гормони інсулін і глюкагон;

16. 1. Інформацію про послідовність амінокислот у білках містять Г структурні гени.
2. Гени-регулятори надають інформацію про синтез В білків-репресорів.
3. Вставки структурних генів еукаріотів, які не дають інформацію про послідовність амінокислот у поліпептиді називають Е інтронами.

17. Запишіть назви трьох зазворювань людини, які успадковуються зчеплено зі статтю:
1 дальтонізм; 2 гемофілія; 3 гіпертрихоз.

18. 1. Явище, коли алельні гени не пригнічують дію один одного називають В кодомінуванням.
2. Явище, коли домінантний ген у гетерозиготному стані виявляє себе сильніше, ніж у гомозиготному, називають Б наддомінуванням.
3. Явище, коли в генофонді популяції більше, ніж два алельних гени, називають Е множинним алелізмом.


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0