Завдання 150

Наведіть по одному рівнянню реакції, що відповідає кожній схемі перетворень. Складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння.
а) Сіль + сіль → сіль ↓ + сіль;
б) сильна кислота + луг → сіль + вода;
в) слабка кислота + луг → сіль + вода;
г) сильна кислота + слабка основа → сіль + вода;
д) сильна кислота + луг → сіль ↓ + вода;
е) сіль + сильна кислота → сіль + слабка кислота.

а) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3;
Na+ + Cl + Ag+ + NO3  → AgCl↓ + Na+ + NO3;
Cl + Ag+ → AgCl↓;

б) H+ + Cl + Na+ + OH → Na+ + Cl– H2O;
H+ + OH– → H2O;

в) H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O;
2H+ + S2– + 2Na+ + 2OH → 2Na+ + S2– + 2H2O;
H+ + OH → H2O;

г) 3H2SO4 + 2Fe(OH)3↓ → Fe2(SO4)3 + 6H2O;
6H+ + 3SO42– + 2Fe(OH)3↓ → 2Fe3+ + 3SO42– + 6H2O;
3H+ + Fe(OH)3↓ → Fe3+ + 3H2O;

д) H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2H2O;
2H+ + SO42– + Ba2+ + 2OH → BaSO4↓ + 2H2O;

е) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O;
2Na+ + CO32– + 2H+ + 2Cl → 2Na+ + 2Cl + CO2↑ + H2O;
CO32– + 2H+ → CO2↑ + H2O.


Коментарі

Всього коментарів: 0