ГДЗ (відповіді) 10 клас Українська мова та література ЖОВТОБРЮХ. Тест-контроль (рівень стандарту)

ГДЗ (відповіді) 10 клас Українська мова та література ЖОВТОБРЮХ. Тест-контроль (рівень стандарту)
Жовтобрюх В., Загоруйко О.
Видавництво: Весна
Рік: 2018

Українська мова

Самостійна робота 1. Загальна характеристика звукового складу української мови...

Самостійна робота 2. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів...

Самостійна робота 3. Орфоепічна помилка. Поняття милозвучності. Наголос

Самостійна робота 4. Орфограма. Ненаголошені е, и в корені слова. Чергування голосних

Самостійна робота 5. Подвоєння та подовження приголосних. Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Уживання великої літери

Самостійна робота 6. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби...

Самостійна робота 7. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів...

Самостійна робота 8. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

Контрольна робота 1. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

Контрольна робота 2. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків: складні випадки правопису знака м ’якшення...

Контрольна робота 3. Складні випадки написання прізвищ, географічних назв...

Контрольна робота 4. Словотворчі засоби стилістики

Українська література

Самостійна робота 1. Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Самостійна робота 2. Панас Мирний «Xiбa ревуть воли, як ясла повні?»

Самостійна робота 3. Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

Самостійна робота 4. Українська драматургія i театр 70-90-х років XIX століття. «Театр корифеїв»

Самостійна робота 5. Іван Франко

Самостійна робота 6. Проза та драматургія Івана Франка

Самостійна робота 7. Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків ». Ольга Кобилянська «Земля»

Самостійна робота 8. Василь Стефаник. «Камінний хрест». Леся Українка. «Contra spem spero!»...

Самостійна робота 9. Микола Вороний. Олександр Олесь

Самостійна робота 10. Володимир Винниченко «Момент»

Контрольна робота 1. Українська література другої полонини XIX століття в контексті розвитку суспільства певного часу...

Контрольна робота 2. Українська драматургія i театр 70-90-х років XIX століття. «Театр корифеїв»

Контрольна робота 3. Українська література 1910-х років...

Підсумкова контрольна робота