1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова

ГДЗ (відповіді) 3 клас Українська мова Пономарьова 2020 рік

ГДЗ (відповіді) 3 клас Українська мова Пономарьова 2020 рік
НОВА програма
Пономарьова К.
Видавництво: Оріон
Рік: 2020
Розрізняю голосні і приголосні звуки (сторінка 4-5) Розпізнаю м'які приголосні звуки (сторінка 6-7) Пригадую слова з апострофом і звуками [дж], [дз], [дз] (сторінка 8-9) Правильно вимовляю дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу (сторінка 10-11) Правильно записую слова із сумнівними приголосними звуками (сторінка 12-13) Розпізнаю слова з ненаголошеними звуками [е], [и] (сторінка 14-15) Правильно записую слова з ненаголошеними звуками [е], [и] (сторінка 16-17) Пригадую правила переносу слів (сторінка 18-19) Пригадую і використовую алфавіт (сторінка 19-21) Шукаю слова в словнику за алфавітом (сторінка 21-22) Розрізняю пряме і переносне значення слів (сторінка 23-24) Розпізнаю синоніми (сторінка 25-26) Добираю синоніми (сторінка 27-30) Розпізнаю слова, які мають кілька значень (сторінка 30-32) Спостерігаю за словами, які звучать однаково, але мають різні значення (сторінка 32-33) Визначаю корінь слова (сторінка 34-35) Розпізнаю спільнокореневі слова (сторінка 36-39) Спостерігаю за чергуванням приголосних у коренях слів (сторінка 39-41) Розрізняю корені з однаковим звучанням але різним значенням (сторінка 41-43) Визначаю закінчення в словах (сторінка 43-45) Спостерігаю за призначенням закінчень у мовленні (сторінка 45-47) Визначаю основу слова (сторінка 47-48) Розрізняю спільнокореневі слова і різні форми одного слова (сторінка 49-50) Визначаю префікс у словах (сторінка 51-52) Утворюю слова за допомогою префіксів (сторінка 53-54) Розрізняю префікси і службові слова (сторінка 54-56) Спостерігаю за написанням слів із префіксами роз-, без- (сторінка 56-57) Досліджую написання слів із префіксами з-, с- (сторінка 58-59) Спостерігаю за вживанням апострофа після префіксів (сторінка 60-61) Правильно переношу слова з апострофом після префіксів (сторінка 61-63) Визначаю суфікс у словах (сторінка 63-65) Утворюю слова за допомогою суфіксів (сторінка 65-67) Визначаю вудову слова (сторінка 67-68) Розбираю слова за будовою (сторінка 69-70) Розпізнаю слова з орфограмами (сторінка 71-72) Перевіряю написання ненаголошених [е], [и] в коренях слів (сторінка 72-74) Пишу записку і смс-повідомлення (сторінка 74-76) Перевіряю написання слів з ненаголошеними [е], [и] за словником (сторінка 76-77) Розрізняю іменники -назви істот і неістот (сторінка 78-79) Розрізняю власні і загальні назви (сторінка 80-81) Записую власні назви з великої вукви (сторінка 81-83) Розпізнаю іменники, які утворилися від дієслів і прикметників (сторінка 83-85) Визначаю рід іменників (сторінка 85-87) Змінюю іменники за числами (сторінка 88-89) Дізнаюсь про іменники, які не змінюються за числами (сторінка 90-91) Розпізнаю прикметники (сторінка 92-93) Встановлюю зв'язок прикметників з іменниками (сторінка 94-95) Змінюю прикметники за числами (сторінка 96-97) Змінюю прикметники за родами (сторінка 97-99) Визначаю родові закінчення прикметників (сторінка 99-100) Прикрашаю своє мовлення прикметниками (сторінка 101-102) Пригадую числівники (сторінка 103-104) Правильно наголошую і записую числівники (сторінка 105-106) Правильно читаю числові вирази (сторінка 106-107) Розпізнаю дієслова (сторінка 108-109) Правильно записую дієслова на -ться, -шся (сторінка 110-111) Розрізняю часові форми дієслів (сторінка 111-113) Змінюю дієслова за часами (сторінка 113-115) Правильно пишу не з дієсловами (сторінка 115-116) Встановлюю зв'язок дієслів з іменниками (сторінка 117-118) Добираю дієслова -антоніми і синоніми (сторінка 119-120) Пригадую службові слова (сторінка 121-122) Розпізнаю прийменники (сторінка 122-124) Розрізняю частини мови (сторінка 124-126) Розрізняю розповідні, питальні і спонукальні речення, окличні й неокличні (сторінка 127-129) Вживаю речення зі звертанням (сторінка 129-130) Визначаю в реченні головні і другорядні члени (сторінка 131-133) Встановлюю зв'язок слів у реченні (сторінка 133-134) Утворюю словосполучення (сторінка 134-136) Будую різні види речень (сторінка 137-138) Пригадую будову тексту (сторінка 139-140) Розрізняю тексти! Розповідь, опис і міркування (сторінка 141-143) Будую текст-мiркування (сторінка 143-145) Складаю есе (сторінка 145-147) Визначаю тему і мету тексту. Добираю заголовок (сторінка 147-149) Складаю план тексту (сторінка 149-151) Спостерігаю за зв'язком речень y тексті (сторінка 151-153) Розрізняю тексти різних стилів (сторінка 153-155) Закріплюю вивчене (сторінка 156-157) Застосовую вивчене (сторінка 158-159)