1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика

ГДЗ (відповіді) 5 клас Математика ІСТЕР (зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт)

ГДЗ (відповіді) 5 клас Математика ІСТЕР (зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт)
Істер О.
Видавництво: Генеза
Рік: 2018

Самостійні роботи

Самостійна робота 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел Самостійна робота 2. Додавання і віднімання натуральних чисел Самостійна робота 3. Множення натуральних чисел. Властивості множення Самостійна робота 4. Квадрат і куб натурального числа. Ділення натуральних чисел Самостійна робота 5. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння Самостійна робота 6. Текстові задачі. Розв’язування задач за допомогою рівнянь Самостійна робота 7. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами Самостійна робота 8. Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь. Шкала Самостійна робота 9. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Трикутник. Прямокутник Самостійна робота 10. Площі прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед Самостійна робота 11. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби Самостійна робота 12. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками Самостійна робота 13. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробів Самостійна робота 14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів Самостійна робота 15. Множення десяткових дробів Самостійна робота 16. Ділення на натуральне число і на десятковий дріб Самостійна робота 17. Відсотки. Задачі на відсотки Самостійна робота 18. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з числами

 

Тематичні контрольні роботи

Тематична контрольна робота 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел Тематична контрольна робота 2. Множення та ділення натуральних чисел Тематична контрольна робота 3. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння Тематична контрольна робота 4. Комбінаторні задачі Тематична контрольна робота 5. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед Тематична контрольна робота 6. Звичайні дроби Тематична контрольна робота 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів Тематична контрольна робота 8. Множення і ділення десяткових дробів Тематична контрольна робота 9. Відсотки. Середнє арифметичне. Тематична контрольна робота 10. Підсумкова контрольна робота за 5 клас